Salam

Thursday, January 27, 2011

(Surah al-Hadid ; Ayat 28-29)


Ó fiéis! Temei a Deus e crede em Seu Mensageiro (Maomé), para que Deus possa dar-lhe uma dupla porção da Sua misericórdia lhe deu uma luz para você andar (no Dia da Ressurreição), e perdoe os seus pecados, e (lembre-se) porque Deus é Indulgente , Misericordiosíssimo. (28) (prescritos que você) Que os adeptos do Livro (judeus e cristãos contra os muçulmanos) sabem que eles não têm poder para receber (ou bloco), uma graça de Deus e da graça que é verdadeiramente o poder que Deus a quem Ele quer, e (lembre-se) uma recompensa de Deus é grande. / (29)

Saturday, October 16, 2010

Orang yang beriman. (Surah al-Hadid ; Ayat 28-29)


Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada RasulNya (Muhammad), supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatNya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya (pada hari kiamat kelak), serta diampunkannya dosa kamu dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (28) (Ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu) supaya golongan ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam) mengetahui, bahawa sesungguhnya mereka tidak mempunyai sebarang kuasa untuk mendapat (atau menyekat) sesuatu dari limpah kurnia Allah dan bahawa sesungguhnya limpah kurnia itu terletak dalam kekuasaan Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan (ingatlah), Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang besar. / (29)

Monday, February 1, 2010

Wednesday, January 20, 2010